Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

POWT 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

DOKUMENTY

Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców

 

Wersje archiwalne dokumentów:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

ROZLICZANIE MIKROPROJEKTÓW

PROMOCJA

Uwaga:

Logo UE w wersji składającej się z czarnej flagi z białymi gwiazdami, które znajduje się w dokumencie: „Zasady reprodukcji symboli graficznych – Logo UE”, nie może być wykorzystywane podczas promocji projektu.

WNIOSKI REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA