Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Promocja

ZASADY PROMOCJI

Wnioskodawcy i beneficjenci Programu Interreg Czechy-Polska są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej promocji oraz poinformowania w odpowiedni sposób opinii publicznej, że dany mały projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w odpowiedniej rubryce wniosku o dofinansowanie opisuje działania promocyjno-informacyjne zapewniające promocję małego projektu i UE. Niespełnienie ich może skutkować zmniejszeniem lub brakiem wypłaty dotacji, lub zwrot już wpłaconych środków.

Więcej informacji na temat wykorzystania logotypów na stronie https://www.cz-pl.eu/pl/logotyp

Instrukcja używania / Manuál k použití – logo Interreg

Pobierz logo Interreg.zip