Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Terminy naborów i szkoleń / Termíny výzev a školení

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad /
Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

 

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Priorytet 2 / Priorita 2

Turystyka / Cestovní ruch

 

Dokumenty do pobrania / Dokumenty ke stažení:
https://www.europraded.cz/dokumenty-interreg/

Czas trwania naboru / Termín výzvy od 14.02.2024r. do 27.03.2024r.

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

     Priorytet 4 / Priorita 4

Współpraca instytucji i mieszkańców / Spolupráce institucí a obyvatel

 Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego
Cíl  4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Czas trwania naboru od 15.01.2024r. do 21.02.2024r. / Termín výzvy od 15.1.2024 do 21. 2.2024

W ramach I naboru wniosków można składać projekty:
V rámci 1. výzvy lze předkládat projekty:

– dla wąskiej grupy docelowej (tzw. zamkniętej) / pro úzkou cílovou skupinu (tzv. uzavřené)

– dla szerokiej grupy docelowej (tzw. otwartej) /  pro širokou cílovou skupinu (tzv. otevřené)

 

***

 Zapraszamy na szkolenie dla czeskich wnioskodawców

Zveme Vás na školení pro české žadatele

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad, realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027, w imieniu organizatora Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, serdecznie zapraszamy na szkolenie dla instytucji i organizacji chcących ubiegać się o dofinansowanie na realizację polsko–czeskich projektów. Prosimy o przekazanie i udostępnienie informacji Państwa jednostkom organizacyjnym, ośrodkom kultury, szkołom i przedszkolom, klubom sportowym oraz organizacjom pozarządowym.

5 LUTY 2024r.  GODZ. 10.00

Sala konferencyjna -1 piętro, Starostwa Powiatowego w Prudniku ul. Kościuszki 76

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia nie jest już dostępny! Przepraszamy, limit wolnych miejsc został już wykorzystany!

W Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad będzie można pozyskać środki w ramach dwóch priorytetów:

🔶 Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW – Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

🔷 Priorytet 2 – TURYSTYKA – Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

***

Zveme Vás na školení pro české žadatele / Zapraszamy na szkolenie dla czeskich wnioskodawców.

Vrbno pod Pradědem 23.01.2024r. 

Pozvánka v PDF a odkaz na přihlašovací formulář zde: https://www.europraded.cz/skoleni-pro-ceske-zadatele/

Zaproszenie w formacie PDF i link do formularza rejestracyjnego: https://www.europraded.cz/skoleni-pro-ceske-zadatele/

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad, realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027, serdecznie zapraszamy na szkolenia dla instytucji i organizacji chcących ubiegać się o dofinansowanie na realizację polsko–czeskich projektów. Aby ułatwić Państwu przyjazd na szkolenie w miesiącach listopadzie
i grudniu odwiedzimy miejscowości w różnych częściach województwa opolskiego. Prosimy o wybór dogodnego miejsca i terminu:

Ogólne szkolenie z Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

29.11.2023r. – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, CSK Ostrówek, Sala Orła Białego, godz.: 10:00

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Opolu dostępny jest pod linkiem:

https://rpo.opolskie.pl/?p=51736

Szkolenia z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad

05.12.2023r. – w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, sala Lustrzana, godz. 10:00

08.12.2023r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, sala Widowiskowa, godz. 10:00

12.12.2023r. – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie, ul. Kościelna 24, godz. 10:00

13.12.2023r. – w Urzędzie Gminy w Popielowie, sala konferencyjna, godz. 10:00

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia dostępny jest pod linkiem:

https://forms.gle/b44khJocNGYZYbNW6

W nowym okresie programowania w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad będzie można pozyskać środki w ramach dwóch priorytetów:

🔷 Priorytet 2 – TURYSTYKA – Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego

🔶 Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW – Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.