Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ogłoszenie o naborze polskich ekspertów do oceny wniosków projektowych

 

Ogłoszenie o naborze polskich ekspertów

do oceny wniosków projektowych składanych w ramach „Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad (4.2/PL)“
w Programie Interreg Czechy – Polska 2021-2027

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku, Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Pradziad  zaprasza do zgłaszania się na ekspertów do oceny wniosków projektowych składanych w ramach „Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad (4.2/PL)“ w Programie Interreg Czechy– Polska 2021-2027.

Zadaniem Ekspertów w ramach Funduszu Małych Projektów jest zapewnienie niezależnej oceny jakości finansowej i merytorycznej małego projektu oraz oceny jego aspektów transgranicznych.

Zgłoszenie złóż drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji BK2021 (Baza Konkurencyjności):

– polscy kandydaci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187462

– czescy kandydaci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187463

Wszystkie dokumenty musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie profilem zaufanym tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym (pamiętaj, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu)

Na podstawie zgłoszeń, które spełniają wymogi z ogłoszenia, utworzymy listę ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie.

Wpis na listę ekspertów nie musi skutkować zleceniem przez Stowarzyszenie jakichkolwiek zadań.

Mamy prawo weryfikować i monitorować pracę ekspertów. W przypadku zastrzeżeń związanych z jakością i terminowością pracy, możemy wykreślić daną osobę z listy ekspertów.

Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu. O wyborze na eksperta poinformujemy Cię niezwłocznie. Informację wyślemy na adres e-mail, który podasz w kwestionariuszu osobowym.

Zapytania związane z naborem ekspertów możesz kierować na adres e-mail:  biuro@europradziad.pl

Załączniki

Zał. nr 1 – Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu tajemnicy eksperta

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niekaralności

Zał. nr 3 – Życiorys zawodowy wraz z formularzem osobowym

Zał. nr 4 – Oświadczenie o znajomości regionu