Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Osiągnięcia


Odnosząc się do wymienionych głównych obszarów zainteresowania Euroregionu odnotować należy następujące korzyści z jego dotychczasowego funkcjonowania:

 • wydanie kolejnych wydawnictw promocyjnych (foldery, mapy, kartki pocztowe, kalendarze,film)
 • opracowanie wspartych przez UE projektów, m.in. dotyczących „Turystyki Królestwa Pradziada”, ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Osobłogi, albumu „Zamkach i Pałacach Euroregionu Pradziad” promocji Euroregionu.
 • opracowanie kompleksowego programu rozwoju do roku 2007 oraz koncepcji rozwoju turystyki
 • współudział w uruchomieniu w 2002r. pierwszego na Opolszczyźnie pełnotowarowego drogowego przejścia granicznego Trzebina – Bartultowice oraz skuteczny lobbing na rzecz otwarcia i podniesienia kategorii innych przejść
 • pomoc i skuteczne poparcie dla inicjatywy budowy, związanych ze wspomnianym przejściem, obwodnic: Prudnika i Lubrzy – uzyskano 2mln. EUR z programu Phare CBC edycji 2000 i 2,5 mln. EUR z edycji 2002
 • pomysł i wsparcie dla opracowanego przez Gminę Prudnik projektu przerzutu ścieków i kanalizacji doliny Złotego Potoku z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków w Prudniku. I etap projektu (Moszczanka – Prudnik) otrzymał wsparcie z Phare CBC 2003 w wysokości 2,2 mln. EUR
 • organizacja szkoleń dla przedsiębiorców przy współudziale Ambasady RP w Pradze i Domu Europejskiego w Opolu
 • opracowanie internetowego wspólnego kalendarza imprez
 • działania wspierające uruchomienie transgranicznych linii kolejowych
 • współudział przy rozpoczęciu – z inicjatywy szkół – nauczania języka czeskiego w Prudniku, Głuchołazach i Opolu, poparcie dla inicjatywy powołania dwujęzycznej szkoły średniej, a docelowo także wyższej z biznesowym profilem nauczania
 • zapoczątkowanie i patronat nad organizacją kolejnych imprez – Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego i Targów Inter-Region
 • przeprowadzenie, we współpracy z Gminą Prudnik, Urzędem Marszałkowskim i Fundacją im.Friedricha Eberta, staży polskich i czeskich oficerów europejskich w Brukseli
 • organizacja konferencji i warsztatów o tematyce unijnej
 • udzielanie pomocy organizacyjnej powstającej Konfederacji Szkolnych Klubów Europejskich i innym organizacjom NGO
 • wszechstronna współpraca z instytucjami rządowymi (ambasady, ministerstwa, urzędy: pracy i statystyczne), izbami gospodarczymi oraz innymi Euroregionami


Z najważniejszych planów polskiej strony Euroregionu Pradziad na przyszłość wymienić należy:

 • wytyczenie i oznakowanie (wraz z mapami) ścieżek rowerowych na terenie całego Euroregionu
 • rozszerzenie sieci punktów informacji turystycznej
 • publikacja materiałów promocyjnych
 • rozwój serwisu internetowego Euroregionu
 • udział w kolejnych targach turystycznych i wystawach
 • dalsze działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, szkolnictwa polsko-czeskiego i sieci organizacji NGO
 • aktywny udział w pozyskiwaniu środków pomocowych UE
 • dalsze wsparcie dla rozwoju infrastruktury pogranicza np.: budowy zjazdu z autostrady A4 w miejscowości Przysiecz, obwodnic Głogówka, Nysy, systemów kanalizacyjnych

Pomimo skromnego budżetu, wielu problemów prawnych, barier celnych i gospodarczych, Euroregion funkcjonuje w wyobrażeniach zbiorowych mieszkańców, a dotychczasowe inicjatywy i osiągnięcia wróżą mu dobrą przyszłość. Miarą sukcesu tej inicjatywy jest wstępowanie w jego struktury kolejnych gmin: Łambinowic, Olszanki, Opola, Paczkowa, Prószkowa, Zdzieszowic (2000r.), Otmuchowa (2001r.), Kędzierzyna-Koźla, Grodkowa, Tułowic, Ozimka (2003r.), Skoroszyc, Niemodlina (2004r.). Szeregi członków SGPEP zasiliły również Polska Cerekiew, Byczyna, Rudniki, Reńska Wieś oraz Powiat Nyski jako członek zwyczajny (2006r.). Do grona członków dołączyły kolejne samorządy; Powiaty: Prudnicki i Brzeski (2007r.) oraz Krapkowicki (2011r.) a także gminy Lewin Brzeski, Popielów i Dąbrowa (2009r.).