Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Výzva pro české experty pro hodnocení projektových žádostí

 

Výzva pro české experty pro hodnocení projektových žádostí

předložených v rámci „Fondu malých projektů Euroregionu Pradziad (4.2/PL)”
v programu Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027

 

Sdružení polských obcí Euroregionu Pradziad v Prudniku, správce Fondu malých projektů Euroregionu Pradziad, vypisuje výběrové řízení na experty pro hodnocení projektových žádostí předložených v rámci „Fondu malých projektů Euroregionu Pradziad (4.2/PL)” v Programu Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027.

Úkolem expertů v rámci Fondu malých projektů je nezávislé posouzení finanční a obsahové kvality malého projektu a posouzení jeho přeshraničních aspektů.

Žádost podávejte elektronicky prostřednictvím aplikace BK2021

– polští kandidáti https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187462

– čeští kandidáti https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187463

Všechny dokumenty musí být podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem (nezapomeňte, že kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinky, pokud je předložen v době platnosti certifikátu).

Na základě žádostí, které splní požadavky z vyhlášení, vytvoříme seznam expertů pro hodnocení žádostí o podporu.

Zařazení na seznam odborníků nemusí nutně vést k tomu, že Sdružení zadá nějaký úkol.

Máme právo ověřovat a kontrolovat práci odborníků. V případě námitek týkajících se kvality a včasnosti práce můžeme osobu ze seznamu odborníků vyřadit.

Žádosti, které nesplňují požadavky uvedené v oznámení, nebudeme posuzovat. O výběru experta vás budeme neprodleně informovat. Informaci zašleme na e-mailovou adresu, kterou uvedete v osobním dotazníku.

Dotazy týkající se náboru odborníků můžete zasílat na e-mailovou adresu: biuro@europradziad.pl

Přílohy:

Příloha č. 1 – Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti experta

Příloha č. 2 – Prohlášení o bezúhonnosti

Příloha č. 3 – Životopis s osobní podobou kandidáta na znalce (s potvrzením o dosaženém vzdělání)

Příloha č. 4 – Prohlášení o znalosti regionu, v němž se provádí hodnocení