Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Atrakcje Euroregionu Pradziad – Zamki i pałace

Zrealizowany projekt jest pierwszym etapem procesu tworzenia wspólnej tożsamości pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Pradziad poprzez ukazanie jego atrakcji turystycznych. Głównym działaniem projektu było wydanie publikacji w formie albumu, która będzie zawiera zdjęcia i opisy najciekawszych zamków, pałaców, dworków znajdujących się na terenie Euroregionu Pradziad (po obu stronach granicy). W książce przedstawiono ponad 100 obiektów z większej części województwa opolskiego – ziem: prudnickiej, nyskiej, brzeskiej, grodkowskiej, niemodlińskiej, kluczborskiej, opolskiej i kozielskiej oraz okolic Jeseníka, Karniowa i Bruntala w Republice Czeskiej.
W albumie zawarto mapy turystyczne wykonane dla każdego powiatu z osobna.
Albumowe wydawnictwo zawiera fotografie zabytków, zdjęcia i ilustracje archiwalne, herby rodów, opisy tekstowe oraz wizualizacje rekonstrukcyjne dawnych budowli.

Pliki do pobrania:
1 Wstęp
2 Powiat Prudnicki
3 Powiat Brzeski
4 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski
5 Powiat Kluczborski
6 Powiat Krapkowicki
7 Powiat Opolski
8 Zamki czeskie I
9 Zamki czeskie II

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Cel 3.