Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Prezentujemy Euroregion Pradziad

W ramach lustrzanego projektu przygotowano kilka akcji promujących Euroregion Pradziad po obu stronach granicy:

  1. prelekcje dla uczniów 20 szkół w Polsce i Czechach, podczas których mieli oni okazję zapoznać się instytucją, jaką jest Euroregion. Pracownicy polskiego i czeskiego sekretariatu opowiadali uczniom o jego genezie, funkcjonowaniu, głównych celach, zadaniach, funduszach jakimi zarządza oraz o sposobach pozyskania dofinansowania na projekty.
  2. wejście na górę Pradziad po czeskiej stronie w dniu 19 maja 2007r.
  3. uroczyste posiedzenie Parlamentu Euroregionu Pradziad połączone z konferencją podsumowującą 10-lecie jego działalności w dniu 15 czerwca 2007r. Podczas uroczystości polska i czeska strona Euroregionu Pradziad otrzymały Order Masaryka – jedno z najważniejszych odznaczeń w Republice Czeskiej, za szczególny wkład w rozwój stosunków czesko-polskich. Odznakami honorowymi czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Za zasługi dla Województwa Opolskiego odznaczono najaktywniejszych działaczy euroregionalnych. Ponadto Marszałek Województwa Marszałek Województwa wyróżnił: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Euroregion Pradĕd z Czech oraz Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi.
  4. polsko-czeski wieczór filmowy na otwartym powietrzu w Prudniku w dniu 29 czerwca 2007r. Kino pod gwiazdami przyciągnęło na prudnicki rynek ponad 500 osób w różnym wieku. Każdy, kto pojawił się przy ratuszu, mógł rozsiąść się wygodnie i poczuć się choć przez chwilę jak w prawdziwym kinie, z tym wyjątkiem, że nad głowami było niebo.
  5. w ramach projektu powstały dwie publikacje książkowe, folder, piętnastominutowy film Kwadrans o Euroregionie oraz prezentacja multimedialna w różny sposób ukazujące dotychczasową działalność i społeczności Euroregionu.

Kwadrans o Euroregionie wersja CZ

Kwadrans o Euroregionie wersja PL
free software free software

Projekt otrzymał II nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie Partnerstwo bez Granic w kategorii instytucje publiczne, organizacje i instytucje pozarządowe w roku 2008.

Do pobrania:
Książka: Euroregion Pradziad – 10 lat

Książka: Rozwój Współpracy Transgranicznej na granicach Polski na przykładzie Euroregionu Pradziad

Folder Euroregion Pradziad
część I
część II
część III

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg IIIA Czechy-Polska