Data zakończenia XVI naboru.

Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad podczas XV posiedzenia wyznaczył datę zakończenia XVI naboru na 2 lutego 2022 roku oraz określił jego zasady:

- po stronie polskiej nabór wniosków będzie prowadzony w Osiach Priorytetowych 2 i 4, w ramach których mogą być   składane jedynie projekty typu C

- po stronie czeskiej nabór wniosków będzie prowadzony jedynie w ramach Osi Priorytetowej 4, w ramach której mogą być składane jedynie projekty typu C.