Zmiany w portalu ISKP14 + dla Wnioskodawców i Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów


Od 5 kwietnia 2019r. użytkownicy portalu ISKP14 +, którzy będą podpisywać elektronicznie w przeglądarce Internet Explorer 11, muszą użyć nowego komponentu do podpisu.

Podpisanie przez istniejący komponent nie będzie już możliwe ze względów technicznych.
Instalacja nowego komponentu do podpisu będzie możliwa już od 21 marca 2019 r. zgodnie z procedurą opisaną TUTAJ