VI nabór mikroprojektów do dofinansowania
w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Nabór jest otwarty dla wszystkich typów wniosków projektowych i wszystkich kwalifikowanych wnioskodawców oraz prowadzony jest w ramach: OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i OP4 - Współpraca instytucji i społeczności. Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018r. Mikroprojekty złożone do tego dnia zostaną rozpatrzone na VI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, którego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie państwo na stronie http://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.