IX NABORU WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

 

 

 

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia IX naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad realizowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

18 września 2019 r.

IX nabór wniosków w 2 Osi Priorytetowej zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Nie będzie możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika:

Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach 4 Osi Priorytetowej nabór będzie prowadzony w pełnym zakresie tematycznym.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie państwo na stronie www.europradziad.pl

w zakładce / Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.

 


Google Play Mapa turystyczna Euroregionu Pradziad.

Mapa obejmuje obszar pogranicza polsko-czeskiego: po polskiej stronie województwo opolskie a po czeskiej okresy Jesenik i Bruntal. Specjalnie opracowany podkład kartograficzny zawiera niezbędne informacje do uprawiania aktywnej turystyki w transgranicznym regionie: szlaki piesze, konne, trasy rowerowe oraz inne ważne elementy infrastruktury turystycznej.

Zachęcamy do pobrania mapy za darmo w aplikacji
Google PlayAppStore