Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w GŁOGÓWKU


Nazwa instytucji Název instituce

ZESPÓŁ SZKÓŁ w GŁOGÓWKU


Forma prawna Právní forma

Jednostka oświatowa Samorządu terytorialnego


Web page

http://www.zsglogowek.pl


Tel.

+48774373301


FAX

+48774373301


e-mail

sekretariat@zsglogowek.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Szkoła średnia, w skład której wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Techniku, Branżowa Szkoła I st. Na poziomie Technikum uczymy w zawodach: technik informatyk, logistyk, budownictwa. Szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe. Specjalizuje się w sportach strzeleckich – posiada dostęp do strzelnicy sportowej (osie 50, 25, 10 m – kaliber do 0,45). Zapraszamy do działań mających na celu: – poprawę infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego szkoły, – rozwijanie zainteresowań sportowych np. strzelectwo sportowe, piłka nożna itp. – nawiązywanie relacji między młodzieżą polską i czeską,


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Artur Stochmiałek dyrektor szkoły, dyrektor@zsglogowek.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Szkoła średnia o podobnym profilu kształcenia.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

projekty inwestycyjne, edukacyjne, turystyczne, sportowe itp.


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*