Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

XII deadline dla składania mikroprojektów

XII deadline naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Informujemy, iż aktualnie trwa XII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Termin do składania projektów kończy się dnia 16 września 2020 roku o godz. 23:59. Wszyscy zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad. Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Biura telefonicznie lub e-mailem.

W ramach tej deadline można składać wnioski w ramach obu osi priorytetowych tj. 2 Osi Priorytetowej (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) oraz 4 Osi Priorytetowej (Współpraca między instytucjami i społecznościami), nałożone zostały jednak warunki dodatkowe:

– w OP 2 zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

• liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

• realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Nie będzie więc możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

– polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych typu A (projekty finansowane przez partnerów po obu stronach granicy) w żadnej z Osi Priorytetowych (zachęcamy polskich wnioskodawców do składania projektów typu A z Partnerem Wiodącym po czeskiej stronie)

Projekty typu A mogą być składane w obu Osiach Priorytetowych jedynie po czeskiej stronie do Sekretariatu FM we Vrbnie pod Pradědem

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura.