Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Wędrówki po ruinach w Euroregionie Pradziad

 

Realizacja projektu „Wędrówki po ruinach w Euroregionie Pradziad”, rozwiązuje problem ograniczonego dostępu do informacji, podań i legend dotyczących obiektów historycznych na terenie polskiej i czeskiej części Euroregionu Pradziad będących obecnie w stanie ruiny. Dzięki efektom realizacji projektu: wydaniu przejrzystej publikacja i opracowaniu interaktywnej mapy udało się partnerom projektu zebrać ciekawe informacje, które pomogą rozszerzyć wiedzę i świadomość o wspólnej historii i kulturze na tej części pogranicza. Nowo wydana publikacja „Euroregion Pradziad. Piękno w ruinie ukryte” przynosi wiele wiadomości o historii pogranicza nie tylko w postaci danych faktograficznych, ale także zachowanych do dziś legend i opowieści. Realizatorzy projektu zakładają, że głębsza znajomość naszej wspólnej przeszłości przyczynia się do głębszych relacji w naszej wspólnej przyszłości. Głównym celem projektu było także zapoznanie społeczeństwa z historią pogranicza polsko-czeskiego. Do realizacji wyznaczonego celu przyczyniły się również wspólne wycieczki do wybranych ruin, które zostały uzupełnione profesjonalnym komentarzem przewodników. Po raz pierwszy efekty realizacji projektu zostały zaprezentowane publiczności podczas promocji  – „chrztu książki” w Račí údolí, a następnie podczas uroczystej konferencji w Rozkochowie. Publikację otrzymali wszyscy uczestnicy wspólnych wycieczek do wybranych ruin po obu stronach granicy.

Link do publikacji „Euroregion Pradziad. Piękno w ruinie ukryte”:

Polska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/06/Kniha_pl.pdf

Czeska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/06/Kniha_cz.pdf

Link do interaktywnej mapy: https://www.europraded.cz/interaktivni-mapa/