Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Warsztaty w ramach projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii”

W dniach 24-25 stycznia 2023 roku odbyły się ostatnie wspólne warsztaty w ramach projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii”, których gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Podczas spotkania podsumowane zostały dotychczasowe działania związane z utworzeniem wspólnej platformy komunikacyjnej. Biorące udział w projekcie gminy zaprezentowały zakupiony sprzęt oraz możliwości jego zastosowania w sytuacjach kryzysowych. Opracowane w ramach całego cyklu warsztatów wyniki będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka będzie zawierała podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym. Zaangażowanie partnerów w definiowanie dobrych praktyk i testowanie nowych technologii umożliwi znalezienie skutecznej (korzystnej technologicznie i ekonomicznie) drogi do wspólnej gotowości na przyszłość.