Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

W czwartek 25 maja 2023 r.  w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Zebrani delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku, sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. W następnej części delegaci zatwierdzili Ramowy Program Działania SGPEP i Plan Finansowy na 2023 rok.