Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

14 czerwca br. w Prudniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, na którym to zebrani Delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz udzielili zarządowi absolutorium. W następnej części Delegaci wybrali nowy Zarząd SGPEP, na którego czele stanął ponownie Radosław Roszkowski. Do Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad wybrani zostali:
Sabina Nowosielska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Szymkowicz – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kasiura – Skarbnik
Tomasz Kandziora – Sekretarz
W kolejnym punkcie obrad została wybrana Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Zawiślak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGPEP
Marek Śmiech – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SGPEP
Anatol Bukała – Sekretarz Komisji Rewizyjnej SGPEP
Na kolejną kadencję wybrani zostali także Delegaci do Parlamentu Euroregionu Pradziad:
Radosław Roszkowski
Sabina Nowosielska
Paweł Szymkowicz
Andrzej Kasiura
Tomasz Kandziora
Artur Maruszczak
Piotr Bujak
Grzegorz Zawiślak
Hubert Ibrom
Kordian Kolbiarz
Piotr Kanzy
Mirosław Wieszołek
Sybilla Stelmach
Leonard Pietruszka
Jerzy Treffon
Rajmund Frischko
Krzysztof Ficoń
Sylwester Gidel
Sabina Gorzkulla
Małgorzata Pach
W końcowej części obrad zebrani Delegaci zatwierdzili Ramowy Program Działania SGPEP i Plan Finansowy na rok 2024 r. Wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad bardzo serdecznie dziękujemy za udział, a wybranym do nowych struktur SGPEP składamy GRATULACJE i życzymy owocnej pracy.