Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

UWAGA! Beneficjenci Funduszu Mikroprojektów

Uwaga wnioskodawcy

Przypominamy, że do dnia 16.09.2020 można składać wnioski o dofinansowanie do XII naboru. Po polskiej stronie można składać projektu typu B i C. Natomiast Wnioskodawców, którzy chcą składać projekty wspólne typu A, zapraszamy do składania projektów po stronie czeskiej. Partner czeski jest wówczas Partnerem Wiodącym.

Informujemy również, że od XII naboru wniosków w projektach typu B i C dodatkowo należy przetłumaczyć na język czeski zakładkę Kluczowe działania. Szczegóły znajdują się w załączniku C.2.