Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

UKS Orlik Prudnik


Nazwa instytucji Název instituce

UKS Orlik Prudnik


Forma prawna Právní forma

stowarzyszenie


Web page

http://orlikprudnik.futbolowo.pl/index.php


Tel.

+48664185487


FAX


e-mail

orlikprudnik@interia.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

UKS Orlik Prudnik prowadzi swoją działalność od 2014 r. Przed utworzeniem Klubu, dzieci i młodzież uprawiała piłkę nożną w sposób mniej sformalizowany, przy udziale rodziców i wolontariuszy. Zajmujemy się organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie drużyn piłki nożnej. Proponujemy dzieciakom udział w zajęciach promujących zdrowy tryb życia t.j. uczestnictwo w treningach, rozgrywkach turniejowych i ligowych jako wskazanie alternatywy grom komputerowym i internetowym. W klubie trenują dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Każda kategoria wiekowa ma swoją drużynę.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Marek Parfimczyk – sekretarz; orlikprudnik@interia.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Poszukujemy partnera – drużyny sportowej posiadającej dziecięce drużyny piłki nożnej


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Polska(Prudnik) – Czechy (?)


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

do uzgodnienia, np. lipiec, sierpień 2017


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Organizacja 4-5 dniowego obozu – turnieju w Prudniku i w mieście klubu partnerskiego. Planujemy organizację obozu w formie turnieju.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Wyjazdy na turnieje piłkarskie i obozy szkoleniowo wypoczynkowe to oprócz rywalizacji sportowej okazja do poznawania ciekawych nowych miejsc czy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Koszt uczestnictwa, 1 dziecka, w obozie w Polsce to ok. 500 zł za 4-5 dni w tym nocleg i całodzienne wyżywienie.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

projekt planowany