Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.


Nazwa instytucji Název instituce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.


Forma prawna Právní forma

placówka oświatowa


Web page

sp3.praszka.pl


Tel.

+48 343591032


FAX

+48343591032


e-mail

psp3praszka@wp.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Jesteśmy dużą szkołą podstawową. Nasi uczniowie są w wieku od 7 do 14 lat. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolny chór, koło taneczne, teatralne, krajoznawcze i wiele innych. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach związanych z prowadzeniem Pracowni Orange, która jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży z całego miasta. Jesteśmy również współoranizatorami licznych imprez na rzecz społeczności lokalnej.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Barbara Sośnicka- Ciupa, basia178@poczta.fm, nauczyciel


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Poszukujemy szkoły lub innej placówki oświatowej pracującej z dziećmi. Pragniemy przeprowadzić projekt prezentujący nasz region (Opolszczyzna i Częstochowa). Nasze miasto leży na pograniczu dawnego województwa częstochowskiego i województwa opolskiego, jest bardzo ciekawe pod względem historycznym i geograficznym.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Praca przez internet, wykonywanie różnych projektów. Wspólne spotkania dzieci i młodzieży połączone ze zwiedzaniem oraz zajęciami warsztatowymi (zajęcia wokalne, kulinarne itp..)


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Praszka/ miasto partnerskie


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

do uzgodnienia z instytucją partnerską


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Pragniemy pokazać nasz region w nietypowy sposób. Jednym z punktów byłyby wycieczki prezentujące najciekawsze miejsca w naszym otoczeniu. Chcielibyśmy również zaprezentować polską kuchnię w formie warsztatów dla dzieci, polską muzykę (chór szkolny, zajęcia wokalne, prezentacje znanych zespołów dla młodzieży -4dreamers, Pajujo, występy lokalnego zespołu muzyki ludowej, zajęcia taneczne). Chcielibyśmy, aby nasz projekt przebiegał pod hasłem: „Nasza mała ojczyzna naszym oknem na świat- smacznie, mądrze w rytmach lokalnej muzyki”.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Wzajemne poznanie swoich „małych ojczyzn”, ich kultury, tradycji i codziennego życia. Efektem mogłyby być np wspólnie przygotowane książki kucharskie, płyty z zajęć tanecznych i wokalnych, wspólna prezentacja multimedialna dokumentująca cały projekt. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Potrzebujemy dofinansowania do wycieczki dla uczniów (krajoznawcza- prezentująca najciekawsze miejsca na naszym terenie); koszty wyżywienia i noclegu dla partnerów. Konieczny jest zakup kilku mikrofonów i nagłośnienia do przeprowadzenia wspólnych zajęć wokalnych i tanecznych oraz produktów i sprzętów potrzebnych do realizacji warsztatów kulinarnych. Musimy również opłacić zespoły, które przygotują swoje koncerty oraz przygotować poczęstunek dla lokalnego zespołu muzyki ludowej. Szczegółowy i dokładny plan przedstawimy po znalezieniu partnera.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Główne założenia projektu są na ukończeniu. Dopracowujemy ostatnie szczegóły.