Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Stowarzyszenie „Razem dla Niwnicy”


Nazwa instytucji Název instituce

Stowarzyszenie „Razem dla Niwnicy”


Forma prawna Právní forma

Osoba prawna


Web page


Tel.

725465270


FAX


e-mail

Razemdlaniwnicy@gmail.com


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Stowarzyszenie Razem dla Niwnicy działa na rynku od 8 lat. Zajmuje się głównie dbanie o dziedzictwo kulturowe wsi Niwnica. Organizuje również szereg imprez kulturalnych promujących wieś Niwnica jako najstarsza z powiatu nyskiego. Stowarszenie posiada 2 produkty lokalne zarejestrowane w Nyskim księstwo jezior i gór w Nysie. Należą do nich: zespół taneczny Niwniczanki oraz podpłomyki z dżemem truskawkowym.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Joanna Piwowarczyk, członek stowarzyszenia, odpowiedzialny za koordynowanie projektów tel 507270916


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Stowarszenie Razem dla Niwnicy jest instytucja non profit. Głównie dba o pielęgnację dziedzictwa kulturowego wsi. Ma za sobą kilkanaście zrealizowanych projektów POKL, PROW, gminnych. Projekty te mają na celu przybliżenie kultury oraz historii wsi Niwnica ówczesnym mieszkańcom oraz ludziom spoza Gminy Nysa. Przetlumaczylismy oryginał monografii o Niwnicy z języka niemieckiego na język polski, która jest dla stowarzyszenia źródłem inspiracji. W 2012rZałożyliśmy zespół taneczny Niwniczanki i otworzyliśmy stroje ludowe powiatu nyskiego z XVIII. Wktorych występują tancerki. Choreografie mamy własną, w skład zespołu wchodzi 10 kobiet oraz 12 dzieci. Zespół występują na wszystkich ważnych wydarzeniach Gminnych, powiatowych nie tylko obszaru nyskiego ale również gminie Głuchołazy, Otmuchow, w tym roku nawet w Moguncji (podczas festiwalu wielokulturowosci).


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Wspólna organizacja 2 imprez plenerowych z pokazani tańca dawnego i ludowego


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

Lipiec 2019


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Poszukujemy partnera czeskiego, który chciałby uczestniczyć w projekcie polegającym na kultyowaniu tańca dawnego poprzez wspólne zorganizowanie imprezy plenerowej w Polsce i w Czechosłowacji. Zespół taneczny Niwniczanki chciałby zademonstrować swoje umiejętności natomiast partner przyjechał że swoją grupa kulturalna. Do uczestnictwa w występach zostałyby także zaproszone inne zespoły tańca dawnego.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Pokaż tańca dawnego z elementami ludowego


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

W trakcie tworzenia. Uzależniony także od zasobów partnera.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Będzie dopiero przygotowywany