Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Stowarzyszenie Promocjo Śląska Opolskiego „Profil”


Nazwa instytucji Název instituce

Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego „Profil”


Forma prawna Právní forma

Stowarzyszenie


Web page


Tel.

0048 603 302058


FAX


e-mail

m.bialek@profil.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Celem Stowarzyszenie jest promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych Śląska Opolskiego, w szczególności obszaru przygranicznego. Stowarzyszenie jest organizatorem imprez plenerowych, targowych, w tym jest współorganizatorem Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” w Opolu. Stowarzyszenie prowadzi działalność z zakresu promocji i reklamy, np. druk publikacji, ulotek, map, systemy oznakowania wewnętrzni i zewnętrznego, kampanie reklamowe. Stowarzyszenie oferuje również usługi w zakresie fotografii (również zdjęcia z powietrza) oraz filmowania, w tym filmy promocyjne kręcone „z ręki” i z drona.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Małgorzata Białek, m.bialek@profil.pl, za-ca przewodniczącej


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Stowarzyszenie lub jednostka samorządowa.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Wspólne działanie związane z: 1. filmowaniem miejsc historycznych, 2. udział w targach turystycznych, 3. promocja walorow przyrodniczych


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Euroregion


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2018 rok


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

1. Stworzenie filmu promocyjnego ukazującego obiekty historyczne Euroregionu. 2. Prezentacja gestorów turystycznych m.in. na Targach Turystycznych w Opolu i w jednym z miast Euroregionu Pradziad. 3. Promocja walorów przyrodniczych regionu poprzez, np. wydanie albumu lub stworzenie eventu promującego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Euroregionu.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

w trakcie przygotowywania