Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu


Nazwa instytucji Název instituce

Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządowa


Web page

http://przedszkole21-kozle.pl


Tel.

77 4823454


FAX

774823454


e-mail

pp21@kedzierzynkozle.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Niedawno obchodziliśmy 40 lecie naszej działalności. Przedszkole posiada 4 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat, w tym 2 oddziały o charakterze integracyjnym. W naszej placówce aktualnie edukację przedszkolną realizuje 90 dzieci. W związku z integracyjnym charakterem naszej placówki zatrudnieni są również specjaliści np: psycholog, logopeda, …… Główne kierunki rozwoju naszego przedszkola to między innymi: -Intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci, poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zainteresowania i indywidualne zdolności -Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Henryka Lech, pp21@kedzierzynkozle.pl, dyrektor przedszkola


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Przedszkole


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

edukacja poprzez zabawy z dramą.


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

najbliższy/ 2018/19 rok szkolny


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*