Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie Koźlu


Nazwa instytucji Název instituce

Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie Koźlu


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządowa


Web page

http://przedszkole17kk.pl


Tel.

774823518


FAX

774823518


e-mail

pp17@kedzierzynkozle.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Publiczne Przedszkole dla dzieci 3-6 lat. W naszym przedszkolu aktualnie przebywa 100 dzieci. W naszym przedszkolu stawiamy na szeroki rozwój dzieci pod każdym względem począwszy od nauki języków (dzieci uczą się dwóch jezyków obcych; angielskiego i niemieckiego), nauki gry na instrumentach (głównym instrumentem jest flażolet) nauki czytania, pisania, matematyki. W przedszkolu mamy 2 laboratoria badawcze, prężnie działa koło LOPu.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Lidia Kryś dyr Przedszkola tel/fax 774823518


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Przedszkole, szkoła podstawowa


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

edukacjia dzieci


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Kędzierzyn Koźle


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

najbliższy


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*