Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu


Nazwa instytucji Název instituce

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu


Forma prawna Právní forma

Jednostka samorządowa


Web page

http://psp20kedzierzynkozle.edupage.org


Tel.

77/4824949


FAX

77/4824949


e-mail

psp20@kedzierzynkozle.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Placówka może się poszczycić bogatą 25-letnią tradycją, we wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 uczą się dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Jesteśmy szkołą, która stawia na wszechstronny rozwój uczniów na I etapie edukacyjnym. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego). Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych zgodną z oczekiwaniami i propozycjami uczniów oraz rodziców. Nauczyciele i uczniowie biorą udział w licznych projektach i programach edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowia, ekologii, teatru. W szkole prężnie działają: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędności, gromada zuchowa „Tygryski”, koło Ligii Ochrony Przyrody, Klub Wiewiórka -Polski Czerwony Krzyż, Szkolny Klub Sportowy. O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą uzyskane certyfikaty.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Maria Kalbrun dyrektorpsp20@kedzierzynkozle.pl Dyrektor Szkoły


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Szkoła Podstawowa


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

edukacja dzieci- Poszukiwanie smaków regionu-Kulinarne smaki naszego regionu


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Kędzierzyn-Koźle


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

najbliższy


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*