Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śl. w Kędzierzynie-Koźlu Wnioskodawca – Gmina Kędzierzyn-Koźle


Nazwa instytucji Název instituce

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śl. w Kędzierzynie-Koźlu Wnioskodawca – Gmina Kędzierzyn-Koźle


Forma prawna Právní forma

Szkoła Podstawowa


Web page

http://psp1.edu.pl


Tel.

+48 77 4834185


FAX

+48 77 4834185


e-mail

psp1@kedzierzynkozle.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową z jedenastoma oddziałami, do której uczęszcza 198 uczniów. Nasza szkoła stawia na wyrównywanie szans , wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów, prowadzimy edukację włączającą. Mamy dwie klasy integracyjne. Zajęcia organizowane przez szkołę sprzyjają rozwojowi młodych talentów. Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzimy wiele dodatkowych kół zainteresowań w dziedzinach : zajęcia naukowe, językowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, itp. W szkole mamy społeczność pochodzenia polskiego i romskiego. Obie grupy społeczne uczą się w systemie zintegrowanym i biorą aktywny udział w życiu placówki. Organizujemy wiele akcji, uroczystości i imprez szkolnych, jak również wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze. Nasi nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego , wykorzystując poznaną wiedzę praktyce. Współpracujemy z takimi instytucjami jak Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Regionalny Zespół Wsparcia Nauczycieli, oraz klubami sportowymi. Posiadamy wielofunkcyjny kompleks sportowy , boisko do piłki nożnej typu Orlik, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię w dal, salę gimnastyczną oraz plac zabaw dla młodszych dzieci. Prowadzimy zajęcia sportowe z lekkiej atletyki, siatkówki, koszykówki oraz grę w szachy.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Katarzyna Król – Dyrektor Szkoły e-mail: dyrektorpsp1@kedzierzynkozle.pl Tomasz Antosiak – nauczyciel wychowania fizycznego e-mail: tomasz.antosiak@k-k.pl Małgorzata Zielińska – nauczyciel wychowania fizycznego e-mail: malgorzata.zielinska@k-k.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Poszukujemy do współpracy partnera po stronie czeskiej, który podobnie jak my będzie dbał o rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów i przyłączy się do współorganizacji projektu. Chcielibyśmy, aby odbiorcami była młodzież w wieku od 11-14 lat, która będzie uczestniczyła w organizowanych zawodach lekkoatletycznych na terenie Polski i Czech, ale również weźmie udział w przygotowaniach do realizacji zadania i wymianie uczniów poznając przy tym kulturę, region i tradycje sąsiedniego kraju.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Organizacja lekkoatletycznych zawodów sportowych dla uczestników z Polski i Czech. Wymiana doświadczeń, integracja partnerów.


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Publiczna Szkoła Podstawowa nr.1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz lokalizacja partnera


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2019/2020


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Wymiana wiedzy o swoim regionie – prezentacje projektowe, przedstawienie kultury oraz sposobów realizacji zadań wynikających z zainteresowań młodzieży na danym terenie. Chcielibyśmy zorganizować dwuetapowe zawody lekkoatletyczne dla uczniów z Polski i Czech na terenie naszej szkoły i u czeskiego partnera. W ramach realizacji projektu oraz przygotowań do zawodów chcielibyśmy poszerzyć zaplecze sportowe na terenie naszej placówki.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Projekt ma na celu integrację polsko-czeską, zachęcenie uczniów do poznania swoich sąsiadów, rozwijanie edukacji regionalnej oraz wzbogacenie wiadomości multikulturowych. Chcemy również, w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” zadbać o zdrowie fizyczne młodzieży organizując im treningi sportowe oraz polsko-czeską wymianę uczniowską czego efektem będzie udział w zorganizowanych przez nas zawodach lekkoatletycznych. Dzięki takim działaniom będziemy przeciwdziałać powstawaniu wad postawy, wzmocnimy mięśniowo uczestników, będziemy hartować ich organizm, a także poprzez trening lekkoatletyczny poprawimy ich wydolność i kondycję , która przez siedzący tryb życia, czy to w szkolnej ławce, czy przed komputerem nie zawsze jest na odpowiednim poziomie. Włączymy ich do zdrowej rywalizacji sportowej, oraz stworzymy warunki do organizacji polsko-czeskich gier zespołowych w przyszłości. Utworzymy płaszczyznę do integracji młodzieży z obu stron granicy.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

1. Koszt inwestycyjny max 10000 euro – poszerzenie infrastruktury sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu 2. Koszty rzeczowe i osobowe – 10000 euro, w tym: • Zakup oznakowanych gadżetów dla uczestników projektu, zakup nagród z logiem Euroregionu Pradziad. • Opłaty związany z wynajęciem transportu dla uczniów na zawody • Opłaty związane z transportem na wymianę partnerską • Opłaty związane z ubezpieczeniem, wyżywieniem i noclegiem uczestników • Opłaty dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe przygotowujące do zawodów • Opłaty dla koordynatora projektu • Opłaty tłumacza przysięgłego, księgowej • Opłaty związane z zakupem napojów dla uczestników


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Poszukiwanie partnera po stronie czeskiej, wstępny projekt zawodów