Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Bodzanów 83 48-340 Głuchołazy


Nazwa instytucji Název instituce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Bodzanów 83 48-340 Głuchołazy


Forma prawna Právní forma

Szkoła Podstawowa


Web page

http://szkolabodzanow.edupage.org


Tel.

774391309


FAX


e-mail

spbodzanowa@poczta.onet.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Nasza placówka jest małą wiejską szkołą , położoną w niedalekiej odległości od granicy z Czechami (ok. 5 km). Liczba dzieci – 68 w szkole, ale posiadamy również przedszkole ,gdzie mamy ok. 70 dzieci. W szkole uczy 14 nauczycieli. Uczestniczyliśmy do tej pory w kilku projektach międzynarodowych w ramach programu Comenius i Erasmus Plus. Nasze dzieci uczą się języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, szczególnie w dziedzinie turystyki, poznawania nowych miejsc. Interesuje nas także wymiana doświadczeń edukacyjnych.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Katarzyna Jurek kasia.jurek1@wp.pl nauczyciel języka angielskiego/francuskiego


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Szkoła podstawowa, dzieci w wieku 7-15


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

wymiana edukacyjna, wizyty w szkole, wycieczki w regionie


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*