Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku


Nazwa instytucji Název instituce

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku


Forma prawna Právní forma

Spółka Akcyjna


Web page

http://www.pcm.prudnik.pl


Tel.

77406890


FAX


e-mail

pcm@pcm.prudnik.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Domeną działania Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. jest sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segmenty wysokospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego, długoterminowej opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania obejmuje przede wszystkim powiat prudnicki oraz województwo opolskie, a w przypadku usług komercyjnych także teren całej Polski oraz pacjentów z poza granic kraju.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Dawid Goreczka, d.goreczka@pcm.prudnik.pl; specjalista ds. zamówień publicznych


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Sektor ochrony zdrowia


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Sektor ochrony zdrowia


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*