Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Posiedzenie Zarządu SGPEP

29 marca 2023r. w Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad odbyło się Posiedzenie Zarządu SGPEP, na którym omówione zostały sprawy związane z przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia Członków, bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, realizacją Funduszu Mikroprojektów oraz projektów własnych.