Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Posiedzenie Parlamentu Euroregionu Pradziad w Karlove Studance.

Obrady Parlamentu w Karlove Studance były wspaniałą okazją do wręczenia nagród osobom szczególnie zasłużonym dla Euroregionu Pradziad:  Danucie Rzeszutko, Józefowi Skibie, Romualdowi Kamudzie,  Markowi Radomowi, Edwardowi Szupryczyńskiemu, Sabinie Nowosielskiej, Andrzejowi Kasiurze oraz do złożenia podziękowań Członkom Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów.