Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Partnerstwo Borów Niemodlińskich


Nazwa instytucji Název instituce

Partnerstwo Borów Niemodlińskich


Forma prawna Právní forma

stowarzyszenie


Web page

http://www.boryniemodlinskie.pl


Tel.

0048 77 4606 351


FAX

0048 77 4606 351


e-mail

niemodlinskie@op.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Partnerstwo Borów Niemodlińskich to stowarzyszenie powstałe w 2005 roku. Działamy na obszarze 8 gmin województwa opolskiego, które łączą działania wokół Borów Niemodlińskich. Są to gminy: Biała, Dąbrowa, Niemodlin, Łambinowice, Komprachcice, Tułowice, Strzeleczki, Prószków.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Daniel Podobiński, tel. 0048 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

stowarzyszenie, szkoła, instytut, muzeum, galeria, urząd, ośrodek kultury


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

współny projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Bory Niemodlińskie


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2017-2018


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

1. Projekt promujący lokalne opowiadania, legendy, bajki. Projekt o charakterze konkuru plastycznego, fotograficznego + wydawnictwo i mała infrastruktura w przestrzeni publicznej


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

– promocja dziedzictwa kulturowego – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regiony – zwiększenie zakresu działań edukacji regionalnej


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Całość planowanego projektu- do 50 000 Euro


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

koncepcja, poszukiwanie partnera, zebranie zespołu roboczego