Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Parafialna Rzym.-Katolicka pw. Św.Jakuba Ap. w Skorogoszczy, 49-345 Skorogoszcz, ul.ks.J. Popiełuszki 3


Nazwa instytucji Název instituce

Parafialna Rzym.-Katolicka pw. Św.Jakuba Ap. w Skorogoszczy, 49-345 Skorogoszcz, ul.ks.J. Popiełuszki 3


Forma prawna Právní forma

Parafia


Web page

http://parafia-skorogoszcz.opole.pl/


Tel.

77/4121027


FAX

77/4121027


e-mail

dzieba@op.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Parafia św. Jakuba Ap. w Skorogoszczy położona jest w Diecezji Opolskiej, Dekanat Niemodliński. Obecny proboszcz to ks. Tomasz Struzik. Liczba mieszkańców-3155 osób. Kościół w Skorogoszczy istniał już w 1223r. Obecny kościół pochodzi z 1852r. Kościoły filialne znajdują się w Golczowicach i Przeczy. Miejscowości należące do parafii to: Błażejowice, Borkowice, Chróścina, Golczowice, Mikolin, Niwa, Piaski, Przecza,Wronów. Parafia jest żywo zaangażowana w ruch pielgrzymkowy który odbywa się na naszym terenie co związane jest z położeniem na Nyskiej i Opolskiej Drodze św. Jakuba. Na finiszu Nyskiej Drogi św.Jakuba w skorogoskim kościele parafialnym przybywający pochylają się przed XVI w rzeźbą św. Jakuba Ap. a w parafialnej „Sarepcie” pielgrzymi i turyści korzystają z bazy noclegowej przed dalszą drogą na Via Regia.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Dariusz Zięba Ul. Zamkowa 31 49-345 Skorogoszcz e-mail: dzieba@op.pl członek Rady Parafialnej


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Parafia lub stowarzyszenie otwarci na współpracę na zasadach partnerskich.


Planowany zakres awspółpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Pragniemy nawiązać współpracę z parafią lub stowarzyszeniem po czeskiej stronie, która podobnie jak my zainteresowana jest wzbogaceniem oferty turystyczno-pielgrzymkowej jak i wzajemnej współpracy poprzez spotkania integracyjne,


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Skorogoszcz, woj.opolskie, pow. brzeski


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2016-17


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Oznakowany stylizowaną muszlą szlak (Nyska Droga św. Jakuba) o długości 100,5 km odtwarza dawny trakt handlowy z południowej części Śląska do Wrocławia. Ponieważ początkowo podróżowano głównie wzdłuż biegu rzek, tak i Nyska Droga św. Jakuba prowadzi doliną Nysy Kłodzkiej, biorąc swój początek przy Źródle św. Jakuba koło Głuchołaz. Szlak łączy również bazylikę św. Jakuba w Nysie oraz kościół (dawniej także szpital) św. Jakuba w Skorogoszczy. W Skorogoszczy szlak łączy się z Opolską Drogą św. Jakuba „Via Regia”, prowadzącą wzdłuż Odry. Z czasem Nyska Droga św. Jakuba zostanie przedłużona z Republiki Czeskiej. Jesenik i Javornik, historycznie należały przez blisko pół tysiąclecia do Śląska i Księstwa Nyskiego. Na szlaku spotkamy m.in.: – źródło św. Jakuba w Głuchołazach, – klasztor oblatów w Bodzanowie, – klasztor benedyktynów w Biskupowie, – Koperniki, z których wywodzi się ród Mikołaja Kopernika, – Bazylikę Mniejszą św. Jakuba w Nysie, – kościół MB Wspomożenia Wiernych w Lasku, – krzyże pokutne w Złotogłowicach, Prusinowicach, Reńskiej Wsi i Chruścinie Nyskiej, – kościół odpustowy MB Wspomożenia Wiernych w Mroczkowej, – unikatowy średniowieczny słup graniczny w Skoroszycach (XIV w.), – kościół św. Jakuba w Skorogoszczy. Tutaj na chórze muzycznym znajdują się 17-głosowe organy (2M+P) o trakturze pneumatycznej, systemie rurkowym, wiatrownicach stożkowych. Instrument pochodzi z warsztatu organmistrzowskiego Carla Berschdorfa z Nysy. Został wybudowany w 1936r. Wszystkie czynności naprawcze pozwolą na pełne wykorzystanie organów dla celów koncertowych i liturgicznych zarówno dla przybyłych gości, pielgrzymów, turystów jak i mieszkańców obszaru.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Pielgrzymi i turyści przybywający do skorogoskiego kościoła św. Jakuba będą mogli przy dźwiękach organowej muzyki nieco odpocząć, nabrać więcej sił na dalszą wędrówkę Drogą św.Jakuba a w porze nocnej przespać się w parafialnej „Sarepcie“ co już jest od kilku lat praktykowane. Naprawa wspomnianych organów znacznie podniesie atrakcyjność tego wyjątkowego miejsca spotykających się w Skorogoszczy szlaków (Nyskiej i Opolskiej Drogi św. Jakuba). Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych w Europie a nasze działania znacznie ożywią Nyską Drogę św. Jakuba. Nawiązana współpraca z czeskim partnerem pozwoli wzbogacić ofertę turystyczno-pielgrzymkową jak i nawiązać wzajemną współpracę poprzez spotkania integracyjne, koncerty, warsztaty być może wspólne wędrowanie na Drodze św. Jakuba.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Jesteśmy w trakcie oczekiwania na szczegółowy kosztorys przedwykonawczy.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Ocena stanu technicznego organów przez rzeczoznawcę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds.organów piszczałkowych. Przygotowywanie szczegółowego kosztorysu przez specjalistę organmistrza. Poszukiwanie partnera. Poszukiwanie