Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie


Nazwa instytucji Název instituce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie


Forma prawna Právní forma

Uczelnia


Web page

http://www.pwsz.nysa.pl


Tel.

+48774090568


FAX

435 29 89


e-mail

bpp@pwsz.nysa.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjno-naukowym kształcącym młodzież oraz inne grupy wiekowe. Uczelnia stawia na rozwój oferty kształcenia, pracowników, zaplecza dydaktyczno-naukowego oraz internacjonalizację. Kształci i rozwija umiejętności, które pozwalają podejmować pracę w wyuczonym zawodzie, a także kontynuować studia w uczelniach akademickich w Polsce i Europie. Jest Uczelnią wpisującą się w akademicką tradycję Nysy i ukierunkowaną na współpracę z regionem. Uczelnia kształci studentów na 12 kierunkach, realizowała liczne projekty, których beneficjentami byli uczniowie, studenci, przedsiębiorcy, seniorzy, mieszkańcy.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Starszy Specjalista ds. administracji – mgr. Anna Wójtowicz, tel. +48774090568


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Mocną stroną Uczelni jest wysoka jakość kształcenia, co potwierdzają pozytywne oceny wystawiane przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunkom studiów oferowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich z wiedzą praktyczną w swojej dziedzinie. Ponadto Uczelnia stale unowocześnia infrastrukturę dydaktyczną oraz doskonali programy kształcenia, aby sprostać wymaganiom rynku pracy i tym samym możliwie najlepiej przygotować studentów do podjęcia pracy zawodowej. Uczelnia odgrywa fundamentalną rolę w procesie transferu wiedzy i popularyzacji nauki w regionie. Infrastruktura uczelni – budynki, sale wykładowe i laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt komputerowy. Uczelnia dysponuje własną siecią światłowodową, udostępniając we wszystkich swoich budynkach bezpłatny, szybki dostęp do Internetu. Uczelnia w swojej dotychczasowej działalności zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z środków unijnych.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

typ projektu B, C


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Nysa


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2016-2017


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Uczelnia poszukuje partnera do realizacji projektu, w którym wykorzysta swoje doświadczenie oraz wiedzę popartą realizację licznych projektów oraz kierunkami oferowanymi dla studentów. Proponowane pomysły projektowe opierać się mogą na dziedzinach z zakresu: architektury, bezpieczeństwa wewnętrznego, dietetyki, filologii, finansów i rachunkowości, jazzu i muzyki rozrywkowej, kosmetologii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, zarządzania i inżynierii produkcji, psychofizycznego kształtowania człowieka, wraz z uwzględnieniem aspektu transgranicznego.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Nawiązanie długofalowej współpracy partnerskiej, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami, wymiana kadry oraz młodzieży, wzajemne wizyty.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Zgodnie z wspólnym projektem oraz możliwościami danego typu projektu.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Planowany