Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ostatni nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A w Euroregionie Pradziad

Ostatni  nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A

w Euroregionie Pradziad

 

Euroregion Pradziad ogłasza XVII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Termin do składania  projektów kończy się dnia 21.09.2022 roku o godz. 23:59.

Wszyscy zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad. Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Biura telefonicznie lub e-mailem.

 

Euroregionalny Komiet Sterujący nałożył warunki dodatkowe dla tego naboru:

1.  W ramach tej deadline można składać wnioski w ramach osi 4 (Współpraca między instytucjami i społecznościami)

2. Można składać jedynie wnioski projektowe typu B i C

2. Limity finansowe

  • na polskiej stronie max. 12.000 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych (10.200,00 EUR EFRR)
  • na czeskiej stronie bez dodatkowych ograniczeń

4. Jeden wnioskodawca* może złożyć tylko jeden projekt

*(za jednego wnioskodawcę uważa się jednostkę samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi lub jedną organizację pozarządową)

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura.