Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Opolskie Towarzystwo Motocyklowe OTM Prudnik


Nazwa instytucji Název instituce

Opolskie Towarzystwo Motocyklowe OTM Prudnik


Forma prawna Právní forma

Stowarzyszenie


Web page

http://towarzystwomotocyklowe.opole.pl


Tel.

+48602178915


FAX


e-mail

hog.wroclaw@gmail.com


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Popularyzacja podróży motocyklowych , stare motocykle , doskonalenie kultury jazdy motocyklem , integracja środowiska motocyklowego , akcje charytatywne


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Artur Żurakowski Prezes hog.wroclaw@gmail.com


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Poszukujemy partnera do projektu ” Motocyklem po pograniczu” podróże i koncerty muzyczne po obu stronach granicy


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Występy amatorskich zespołów czeskich , pokazy starych czeskich motocykli


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Prudnik


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

VII 2019


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Spotkanie motocyklowe 25-29 lipca 2019 w Prudniku Lesie , wspólna międzynarodowa parada starych motocykli , koncerty amatorskich zespołów muzycznych


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

popularyzacja motocyklizmu


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

15 000 Euro


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

50%