Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Olomoucké barokní slavnosti, z.s.


Nazwa instytucji Název instituce

Olomoucké barokní slavnosti, z.s.


Forma prawna Právní forma

Zarejestrowane stowarzyszenie


Web page

http://www.baroknislavnosti.cz


Tel.

+420 731 759 700


FAX


e-mail

hiklova@baroknislavnosti.cz


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Stowarzyszenie organizuje Ołomuniecki Festiwal Barokowy od 2013 roku, w ramach którego odbywają się opery i koncerty symfoniczne i kameralne.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Prezes Kateřina Hiklová hiklova@baroknislavnosti.cz


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Instytucja / Stowarzyszenie organizujące festiwal muzyki klasycznej


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Realizacja projektu typu A lub C ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Ołomuniec / miasto partnera


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

lipiec – wrzesień 2021


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Współpraca przy organizacji festiwalu muzyki klasycznej.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Przygotowanie i realizacja po obu stronach granicy festiwali ze wspólną promocją, wpływających pozytywnie na wzrost turystyki poprzez rozwój regionalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Projekt jest w fazie planowania