Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

     Priorytet 4 / Priorita 4

Współpraca instytucji i mieszkańców / Spolupráce institucí a obyvatel

 Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego
Cíl  4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Czas trwania naboru od 15.01.2024r. do 21.02.2024r. / Termín výzvy od 15.1.2024 do 21. 2.2024

W ramach I naboru wniosków można składać projekty:
V rámci 1. výzvy lze předkládat projekty:

– dla wąskiej grupy docelowej (tzw. zamkniętej) / pro úzkou cílovou skupinu (tzv. uzavřené)

– dla szerokiej grupy docelowej (tzw. otwartej) /  pro širokou cílovou skupinu (tzv. otevřené)