Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad / Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Priorytet 2 / Priorita 2

Turystyka / Cestovní ruch

 

Dokumenty do pobrania/Dokumenty ke stažení:
https://www.europraded.cz/dokumenty-interreg/

Czas trwania naboru / Termín výzvy od 14.02.2024r. do 27.03.2024r.