Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Odszedł Zdeňek Jarmar, wieloletni Dyrektor i Prezes czeskiej części Euroregionu Praděd.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Zdeňka Jarmara, wieloletniego Dyrektora i Prezesa czeskiej części Euroregionu Praděd, który od samego początku uczestniczył w pracach nad powołaniem naszej transgranicznej organizacji i znacząco przyczynił się do rozwoju czesko-polskiej współpracy. Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Współpracownikom.