Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

W ramach projektu zrealizowano działania związane z opracowaniem i wydrukowaniem w formie folderu raportu podsumowującego realizację Mikroprojektów dofinansowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Pradziad. Wydano kolorową, dwujęzyczną publikację zawierającą opisy wszystkich projektów Funduszu wraz ze zdjęciami, ich zestawienie w formie tabel, charakterystyką mikrobeneficjentów oraz tabelarycznie zestawione projekty czeskiej strony.

Do pobrania:
Raport część 1
Raport część 2
Raport część 3
Raport część 4