Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Przedsiębiorca na pograniczu

Dzięki finansowemu wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w dniach 9-8 stycznia 2009r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców polskich zainteresowanych współpracą gospodarczą z czeskimi firmami. Wcześniejsze edycje wspierane były przez Ambasadę RP w Pradze, która zapewniała wsparcie merytoryczne wykładowców, zwykle pracowników Ambasady. I to wsparcie merytoryczne udało się uzyskać i tym razem. Pierwszy wykład poprowadził kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji – radca Wojciech Pobóg-Pągowski, który przybliżył bieżącą sytuację gospodarczą Republiki Czeskiej, najważniejsze elementy polityki państwa, strukturę wymiany polsko-czeskiej handlowej itp.
Z kolejnymi prezentacjami wystąpili: Piotr Kłosowski – dyrektor Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, Andrzej Ziarko i Mirosław Nędzyński z Urzędów Skarbowych w Prudniku i Nysie, Dariusz Marcinkowski z Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, były konsul Piotr Czosnyka reprezentujący Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach, radca Daniel Siwy, Jarosław Radimersky (mówili o praktyce i teorii prowadzenia działalności w Czechach), były I sekretarz Ambasady Remigiusz Górski reprezentujący obecnie firmę X-Trade Brokers oraz Jarosław Krykwiński z Agencji Promocji Eksportu. Szczególnie interesujące było wystąpienie Jarosława Radimerskiego, który przedstawił m.in. funkcjonujący już w Czechach od 2006r. system 2,5 tys. Punktów-okienek, gdzie osoba pragnąca rozpocząć działalność gospodarczą załatwia w ciągu jednego dnia wszystkie z tym związane formalności mając przy okazji elektroniczny dostęp m.in. do baz danych, ksiąg wieczystych czy rejestru gruntów. W drugim dniu zaprezentowali się: Rafał Klimek z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (fundusze unijne dla firm) oraz Jaroslav Balcarek z Izby Gospodarczej w Krnovie (omówił podstawowe gałęzie gospodarki dawnego powiatu bruntalskiego wraz z reprezentującymi je firmami).
Seminarium spełniło swoje zadanie. Tego typu przedsięwzięcia wpływają na zwiększenie zainteresowania polskich przedsiębiorców rynkiem czeskim i wpływają chociażby na poprawę bilansu płatniczego.
Szkolenie okazało się organizacyjnym sukcesem – wzięło w nim udział przeszło 80 przedsiębiorców z ponad 50 firm, w tym spora część spoza województwa opolskiego.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska Cel 3.