Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Poznaj Euroregion Pradziad – wizualizacja samorządów członkowskich Euroregionu Pradziad

Zgodnie z założeniem projektu wykonano 42 tablice informacyjno-promocyjne, które ustawione zostały w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie gmin członkowskich EP. Tablice te są nośnikiem informacji o euroregionie, samorządach stowarzyszonych w Stowarzyszeniu tworzącym polską stronę Euroregionu, możliwościach, jakie daje kooperacja transgraniczna a także w atrakcyjny sposób wskazują miejsca (kulturowe, sportowo-rekreacyjne, przyrodnie itp.) na które warto zwrócić uwagę. Na mapę Euroregionu naniesiono atrakcje, zabytki i wydarzenia w formie rysunkowej. 42 gotowe tablice przekazano gminom i powiatom, które zapewniły ich montaż na terenach przez siebie wyznaczonych.
Równolegle, dla wzmocnienia efektu, informacje umieszczone na tablicach w formie map papierowych wzbogaconych o opisy miejscowości po stronie polskiej i czeskiej w 2 wersjach językowych wydane zostały w formie mapy papierowej w ilości 5.000 egzemplarzy. Mapy są udostępnione poprzez partnerów projektu ogółowi zainteresowanych.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Cel 3.