Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Potęga tysiąca słów

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 „Potęga tysiąca słów”

Projekt „Potęga tysiąca słów” zakładał stworzenie systemu do komunikatywnej nauki języka czeskiego swoistego „know-how”, tj. Systemu Indywidualnego Doskonalenia Językowego. System ten miał za zadanie umożliwić podniesienie umiejętności językowych wśród uczestników projektu będących jednocześnie grupą pilotażową, a także dającego się zastosować po jego zakończeniu do nauki osób nastawionych na współpracę polsko-czeską. Dodatkowym celem projektu było wypróbowanie w praktyce stworzonego „know-how”, tj. nowatorskiego kursu językowego, którego celem było lepsze poznanie się partnerów projektu poprzez wspólną praktykę nabywanych w trakcie trwania projektu umiejętności językowych.

Projekt rozwiązywał problem słabej komunikacji pomiędzy ludźmi, którzy pragnęli rozwijać współpracę na polsko-czeskim pograniczu. Uczestnicy projektu zapoznali się z podstawami języka polskiego i czeskiego, a następnie poprzez słuchanie powstałych tekstów oraz nauki w mieszanej polsko-czeskiej grupie opanowywali bogate słownictwo. Dzięki realizacji tego pilotażowego projektu osoby uczestniczące w spotkaniach pogłębiły swój zasób słów, osłuchały się i przede wszystkim odważyły się mówić w języku sąsiada, co było głównym założeniem projektu.

Kurs wzmacniający System Indywidualnego Doskonalenia Językowego zakładał 9 intensywnych sesji treningowych, które odbywały się w Polsce i Czechach. Takie nowatorskie podejście do nauki pozwoliło stworzyć z uczniów dodatkowych nauczycieli i „otworzyć” ludzi na mówienie w języku obcym.