Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Podróż przez Jeseniki

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002187

Celem projektu „Podróż przez Jeseniki” jest rozwój działań realizowanych przez organizacje: Mikroregion Jesenicki oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, ukierunkowanych na poprawę współpracy partnerskich organizacji pozarządowych oraz poprawę współegzystencji społeczności w regionie transgranicznym w zakresie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i spędzania wolnego czasu społeczeństwa. W ramach projektu powstała dwujęzyczna aplikacja internetowa, która obejmuje turystyczne trasy letnie i zimowe w podziale na 6 segmentów (rowerowych, turystyki pieszej, hulajnóg, narciarstwa biegowego, rakiet śnieżnych oraz trasy dla rodzin z dziećmi) www.cestoujeseniky.cz . Użytkownicy aplikacji mogą skorzystać z tych tras a po zarejestrowaniu się mogli otrzymać nagrody za ich przejście. W celu wzmocnienia zainteresowania turystyką na terenie działalności partnerów Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad było organizatorem konkursu dla turystów z Polski i Czech. Partnerzy projektu byli także organizatorami 3 imprez turystycznych. Po stronie czeskiej było to otwarcie sezonu letniego i otwarcie sezonu zimowego a po stronie polskiej była to organizacja Rajdu Prudnik – Pradziad.