Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

E – Bike Nowoczesna Turystyka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001210

E – Bike Nowoczesna Turystyka”

Celem projektu było utworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego na podstawie opracowanej w ramach realizacji projektu koncepcji integracji istniejących tras rowerowych i wykorzystaniu tych tras przez użytkowników rowerów elektrycznych. Innym celem projektu było zapewnienie wspólnej promocji i partnerstwa pomiędzy dwoma instytucjami i obszarami działającymi we wspólnej destynacji turystycznej, których celem jest promocja obszaru Jeseników i całego Euroregionu Pradziad.

Wspólna realizacja projektu zapewniła zwiększenie promocji potencjału turystycznego wspieranych terenów za pośrednictwem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które umożliwiają zapoznanie się z atrakcjami przyrodniczymi i zabytkami kultury w okolicy, podniosła poziom informacji potencjalnych zwiedzających o wszelkich możliwościach turystycznego spędzenia czasu w ramach całego obszaru turystycznego oraz wpłynęła na zwiększenie ilości turystów na terenie realizacji projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu braku współpracy polsko-czeskiej w zakresie turystyki rowerowej na terenie Euroregionu Pradziad, a także w relacjach obu Partnerów Projektu w zakresie zarządzania i tworzenia wspólnej, konkurencyjnej oferty produktów turystyki rowerowej oraz jej prezentacji i promocji na rynkach docelowych. Dodatkowo opracowany został system dla obsługi rowerów wykorzystujących napęd elektryczny, wykonano szereg materiałów promocyjnych i map, a także w celu pozyskania dobrych praktyk produktów turystki rowerowej, w ramach projektu zrealizowano projekt studyjny na Południowe Morawy oraz do Tyrolu w Austrii.