Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad powstało w 1997 roku. Jego siedziba mieściła się w prudnickim ratuszu – w wynajętym lokalu. W roku 2011 pojawiła się przed Stowarzyszeniem szansa na w pozyskanie lokalu znacznie większego z możliwością utworzenia w nim sali konferencyjno- szkoleniowej. Nowa siedziba mieści się w budynku będącym własnością Powiatu Prudnickiego, który z kolei otrzymał go od Wojewody Opolskiego z ściśle przeznaczonym celem tj. na siedzibę Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Pomieszczenia nowej siedziby wymagały modernizacji z uwagi na istniejące wcześniej w tym miejscu laboratoria.
W ramach projektu przy nowej siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku na ul. Klasztornej 4 – II piętro, powstało Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad tj. sala szkoleniowo-konferencyjna dla ok. 40 osób wraz z zapleczem. W Centrum odbywają się spotkania polsko-czeskich organów Euroregionu takie jak Parlament i Prezydium EP, spotkania partnerów z obu stron granicy a także szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Cel 3.