Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Atrakcje Euroregionu Pradziad – Skarby sakralne

Zrealizowany projekt jest drugim – po „Zamkach i pałacach” etapem procesu tworzenia wspólnej tożsamości pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Pradziad poprzez ukazanie jego atrakcji turystycznych. Głównym działaniem projektu było wydanie publikacji w formie pięknego albumu, która będzie zawiera zdjęcia i opisy sakralnych perełek znajdujących się na terenie Euroregionu Pradziad (po obu stronach granicy).
Nasz Euroregion to malownicza kraina skrywająca nie tylko wiekowe zamki. Obfituje on także w różnorodne perełki architektury sakralnej, bardzo atrakcyjne ze względu na swoją wartość historyczną. Wiekowych kościołów, kapliczek, krzyży pokutnych aż trudno się doliczyć. Przykładem różnorodności obiektów tego typu niech będzie monumentalna nyska Bazylika i mały drewniany kościółek pw. św. Marcina w Ochodzach. Oba zabytki zachwycają architekturą, choć różnią się tak bardzo od siebie stylem.
Należy zauważyć, iż obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania stanowią swoiste wspólne dziedzictwo kultury pogranicza, gdzie przeplatają się wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Często nie wiemy nawet jak urokliwe zabytki można znaleźć zupełnie niedaleko. Dzisiejsze ziemie Euroregionu Pradziad przez wieki zamieszkiwali przedstawiciele różnych wyznań religijnych tworząc miejsca kultu charakterystyczne dla swoich religii. Dzięki temu wzbogacili oni pogranicze polsko-czeskie o zróżnicowaną architekturę sakralną. Dlatego dziś możemy tu obejrzeć nie tylko kościoły katolickie, ale także ewangelickie świątynie, synagogi i kirkuty żydowskie.
W czasie wędrówki po Euroregionie Pradziad natkniemy się na liczne figury jednego z najbardziej rozpoznawalnych świętych na tych terenach, tj. św. Jana Nepomucena. Święty ten uznawany jest za patrona żywiołu wody oraz opiekuna mostów. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy tych terenów w obawie przed częstymi powodziami stawiali figury tego świętego niemal w każdej miejscowości. Dlatego charakterystyczną postać Jana od wody trzymającego w ręku krzyż oraz niekiedy palmę –symbol śmierci męczeńskiej – można ujrzeć przy mostach, kościołach, na głównych placach miast i wsi, przy drogach. Ten czeski święty łączy niejako symbolicznie mieszkańców obu stron granicy.

Nasza publikacja nie jest pracą o charakterze naukowym ani inwentaryzacyjnym, która zawierałaby zbiór wszystkich obiektów sakralnych na tym terenie. Opisaliśmy tu miejsca wyróżniające się ze względu na swoją historię, styl i znaczenie dla mieszkańców pogranicza. Mamy nadzieję, że album ten zachęci Państwa do odwiedzenia tych niezwykłych skarbów sakralnych Euroregionu Pradziad.
Życzymy niezapomnianych wrażeń.

Pliki do pobrania:

Strona 1-44 Wstęp wraz z Powiatem Prudnickim
Strona 45-90 Powiat Brzeski i Kędzierzyńsko-Kozielski
Strona 91-124 Powiat Kluczborski
Strona 124-158 Powiat Krapkowicki
Strona 159-216 Powiat Nyski
Strona 217-262 Powiat Oleski, Opolski i Gmina Leśnica z Powiatu Strzeleckiego
Strona 263-288 Obiekty ze strony czeskiej

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Cel 3.