Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Walce

Pierwsze formy osadnictwa na terenie gminy Walce pochodzą z okresu 6000 lat p. n. e. Sama wieś Walce wzmiankowana jest w 1228 roku jako “Walchi”. Rozwój tego terenu wiąże się z zakonami Cystersów i Norbertanek oraz z prowadzącym tędy “Bursztynowym Szlakiem”. Gmina Walce rozciąga się w południowo-wschodniej części Województwa Opolskiego na obszarze 6500 ha, z tego 400 ha pokrywają lasy. Zamieszkuje ją ponad 6 500 osób. Do najciekawszych zabytków należy kościół parafialny z 1779 roku oraz spichlerz w Brożcu, pałac z zabudową folwarczną w Rozkochowie. Do ciekawostek przyrodniczych należy stare koryto Odry w Straduni.