Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ujazd

Ujazd – gmina miejsko – wiejska w powiecie strzeleckim, zajmuje obszar około 84 km². Podstawą gospodarki w gminie jest rolnictwo. Występują tu obszary o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych, które są podstawą dla intensywnej produkcji rolnej. Dzięki położeniu przy autostradzie A4 w ostatnim czasie w gminie Ujazd nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu.

Pagórkowate ukształtowanie terenu oraz bogate walory przyrodnicze tworzą niepowtarzalny charakter i swojski klimat. Malowniczość i urozmaicenie formy krajobrazu, zwłaszcza leśnego na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, z występującą różnorodnością roślinną, zwierzęcą i przyrodą nieożywioną, tj. wąwozami i wydmami. Ponadto występują liczne zabytki historyczne i kulturalne oraz miejsca wypoczynku.
Na szczególną uwagę zasługują drewniane świątynie w Olszowej, Kluczu i Zimnej Wódce oraz kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła, ruiny zamku i spichlerz w Ujeździe.