Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Powiat Prudnicki

Powiat prudnicki leży w południowej części województwa opolskiego i tworzą go trzy gminy miejskie Biała, Głogówek, Prudnik oraz gmina wiejska Lubrza. Zajmuje on obszar ok. 571 km2 zamieszkały przez ok. 60.000 mieszkańców. Od południa graniczy z Republiką Czeską. Ogromnym atutem jest pełnotowarowe przejście graniczne w Trzebinie – Bartultovicach. Powiat Prudnicki wyróżnia się, w stosunku do innych terenów województwa opolskiego, atrakcyjnym położeniem geograficznym w pobliżu granicy z Czechami u podnóża masywu Gór Opawskich ze zróżnicowanym krajobrazowo terenem. Powiat jest dobrze skomunikowany z całym obszarem Śląska i pozostałymi częściami Sudetów poprzez \”trasę sudecką\”, dobre połączenie komunikacyjne drogą wojewódzką 414 ze stolicą regionu – Opolem, oraz z autostradą A4, a także, co jest istotne dla perspektyw rozwoju gospodarczego i społecznego, z północną częścią Czech i Moraw. Na terenie powiatu znajduje się wiele interesujących miejsc i zabytków ukształtowanych przez bogatą historię tej ziemi. Warto odwiedzenia są:Klasztor Franciszkanów w Prudniku Lesie – miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,Wieża Zamkowa w Prudniku – zwana Pogańską – pozostałość starego, średniowiecznego zamku w Prudniku,Wieża Bramy Dolnej i Baszty Murów Miejskich w Prudniku – obecnie Muzeum Ziemi Prudnickiej,Renesansowe kamieniczki mieszczańskie na Starym Mieście w Prudniku,Zamek oraz Brama Zamkowa w Głogówku z początków XIV wieku, w którym przebywali m.in. Król Polski Jan Kazimierz oraz kompozytor Ludwik Beethoven,Baszta strażniczo-więzienna z 1595r. w Głogówku – obecnie siedziba Muzeum Regionalnego,Kaplica Loretańska w Głogówku powstała w 1630r. za panowania Jerzego III, jako replika domku Matki Boskiej mieszczącej się w Loretto,Kościół Franciszkanów w Głogówku z XIII wieku,Zamek – Gród kasztelański w Białej, istniejący już od we wczesnego średniowiecza, położony na skarpie. Przebudowany dwukrotnie: w XVII wieku (ok. 1640r.) przez Prószkowskich oraz w XIX wieku. Wybudowany w stylu wczesnobarokowym z elementami późnorenesansowymi, łączący się pierwotnie z obwodem murów miejskich,Wieża Wodna w Białej – zbudowana w 1606r., odnowiona w 1959r., renesansowa, murowana z cegły, otynkowana,Wieża Prudnicka w Białej – gotycka baszta przybrana z XV wieku, zbudowana z cegły na planie kwadratu. W ścianach znajdują się wąskie okienka strzelnicze umieszczone w ostrołukowych wnękach,Cmentarz żydowski w Białej – najstarszy kirkut na Śląsku, założony przed 1640 rokiem,Zespół pałacowo-parkowy w Trzebinie z 1690r.,Kościół parafialny pw. św. Jakuba w Lubrzy wzniesiony w latach 1797 – 1798