Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Powiat Nyski

Powiat Nyski położony jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. Od południa granicę powiatu wyznaczają Góry Opawskie – najdalej na wschód wysunięte pasmo Sudetów oraz granica państwa polskiego z Republiką Czeską. Obecność trzech przejść granicznych osobowo-towarowych oraz przejść turystycznych małego ruchu granicznego czyni z powiatu istotny przygraniczny węzeł komunikacyjny. W skład powiatu wchodzi 9 gmin: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Korfantów, Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice i Skoroszyce. Jedną z ważniejszych funkcji w gospodarce powiatu jest rolnictwo, a użytki rolne stanowią 72% obszaru. Przemysł zlokalizowany jest głównie w ośrodkach miejskich: Nysie, Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie a dominującymi gałęziami przemysłu są przemysł maszynowy, motoryzacyjny, rolno-spożywczy, meblowy, metalowy, papierniczy i odzieżowy.