Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Powiat Krapkowicki

Powiat krapkowicki – położony jest w środkowej części województwa opolskiego, w górnym biegu rzeki Odry, u podnóża Góry Św. Anny. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko- wiejskie, tj. Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice i gminy wiejskie: Strzeleczki i Walce. Powiat krapkowicki zajmuje powierzchnię około 442 km2. Głównym źródłem utrzymania na obszarze powiatu krapkowickiego jest przemysł. Na terenie powiatu rozwinięty jest również handel, z którego utrzymuje się znaczna ilość osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Gminy wchodzące w skład powiatu łączy wspólna historia, śląska tradycja i obyczajowość.

Na obszarze powiatu występują parki kulturowe, tj. krajobraz osiedleńczy „Doliny Odry”
w gminach Walce, Zdzieszowice, Krapkowice i Gogolin; krajobraz osadniczy „Osobłogi Dóbr Oppersdorfów” w południowej części powiatu; krajobraz osiedleńczy „Leśnicy”, we wschodniej części powiatu w gminie Zdzieszowice. Oś przyrodniczą terenu stanowi dolina Odry. Gmina Krapkowice zaliczana jest do regionów o najcieplejszym klimacie w Polsce.

Do największych atrakcji turystycznych powiatu zaliczyć możemy: przepiękny zamek w Mosznej, który rocznie przyciąga setki tysięcy turystów, rynek Krapkowic, z którego w samo południe można usłyszeć hejnał Krapkowic, dobiegający z Wieży Bramy Górnej, na szczycie której umieszczony został taras widokowy na przepiękną panoramę Gór Opawskich, zamek krapkowicki, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, zamek w Rogowie Opolskim, pałac w Dąbrówce Górnej, pałac wraz z Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim, pałac Lucja w Zakrzowie, kościoły parafialne oraz przydrożne krzyże i kapliczki.